דף הבית‏ > ‏

יריד החקר המדעי והטכנולוגי הרביעי 2015 במחוז צפון

 מתקיים בחינוך הדרוזי והצ'רקסי במחוז הצפון שלושה מודלים לחקר מדעי-טכנולוגי לסיכום תהליך הלמידה  אשר החל מראשון בספטמבר  עד חודש פברואר 2015  בו עסקו  המורים במיומנויות החקר המדעי כתהליך למידה והקנייה משולב תוכן לפי מסמך האב ביסודי וחט"ב ומסמך למידה בדרך החקר הוראה מפורשת של מיומנויות החקר המדעי מדידה, תצפית וניסוי , ניתן לעקוב אחרי תהליך זה לפי התכנון החודשי ומערכי השיעור להוראת המדע והטכנולוגיה ולהלן המודלים : 

1. מודל ראשון - יריד חקר מדעי - טכנולוגי בית ספרי :
לסיכום תהליך החקר הבית ספרי, כל בית ספר צריך יקיים יריד חקר בית ספרי לכל התלמידים
החל מכיתה ג' עד כיתה ו' ביסודי ומכיתה ז' עד כיתה ט' בחטיבות הביניים.
                  הירידים הבית ספריים צריכים להתקיים עד סוף חודש מאי 2015. 

2. מודל שני - יריד חקר מדעי - טכנולוגי מגזרי : 
לסיכום תהליך החקר הבית ספרי והיריד הבית ספרי, כל בית ספר יבחר עבודת חקר אחת אשר תייצג
את בית ספרו ביריד החקר המגזרי אשר יתקיים ביום 12/5/2015 באשכול פיס מג'אר ולהלן ההנחיות:  
א. כל בית ספר הן בחינוך היסודי והן בחטיבות הביניים צריך להשתתף ביריד המגזרי.

ב. כל בית ספר יבחר עבודה אחת בלבד עם חמשה תלמידים כדי לייצג את בית ספרו ביריד. 

ג. העבודה צריכה להיות מוצגת על פוסטר פוליגל קשיח לחץ כאן כדי לקבל תבנית הפוסטר
ד. כל בית ספר צריך להירשם להשתתפות ביריד המגזרי לטופס ההרשמה המקוון לחץ כאן 


ה. כל בית ספר צריך להציג את עבודתו בפני מרצה מהאקדמיה, תלמידים, מנהלים ומפקחים

ו. כל חמשה בתי ספר יהיו בתוך אולם עם מרצה מהאקדמיה אשר יציגו בפניו את החקר המדעי :
השאלות שצריכים לענות עליה  (לכל בית ספר 10 דקות) : 
1. למה בחרו בחקר זה. 
2. שאלת החקר, ההשערה, מסקנות והמלצת. 


3. מודל שלישי : תחרות לכתיבת עבודות חקר :
להלן ההנחיות : 
א. תתקיים תחרות לכתיבת חקר מדעי - טכנולוגי בין בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים.

ב. כל בית ספר יכול להשתתף בתחרות  ולהגיש עבודה אחת בלבד בתחום המדעי או 
הטכנולוגי עד 16/04/2015. אין קשר בין מודל זה למודל הראשון והשני. 

ג.  מסירת העבודה תהיה במרכז הפסג"ה השייך לו בית הספר. כל עבודה תקבל קוד מסירה. 

ד. אסור לכתוב על העבודה שם בית הספר או שמות התלמידים.
כל בית ספר לא מקיים הנחיה זו העבודה תפסל ולא תוגש לוועדה. 

ה. בכל עבודה צריך להיות דף שער : לקבלת דף השער לחץ כאן 

ו. לכל עבודה צריך להגיש תקציר בשפה העברית לקבלת מסמך סיכום או תקציר העבודה לחץ כאן 
   שפת העבודה היא שפה ערבית לכן צריך להגיש סיכום בשפה העברית. 

ז. בית הספר אשר תבחר העבודה שלו יקבל הנחיות לשיפור העבודה ולהגיש 

אתה לפי תבניות מיוחדות עד 6/05/2015 בדואר : druzestc@tzafonet.org.il

ח. הועדה לא תחזיר את העבודות לבתי הספר אלא תשלח סיכום כללי כמצגת לצורך שיפור עתידי עבור כל העבודות. 

מסמכים וטפסים נדרשים:  

תבנית פוסטר מדעי 

תבנית פוסטר טכנולוגי

דוח מסכם לתחרות

מחוון חקר מדעי  

מחוון חקר טכנולוגי  

דף שער (לתחרות בלבד)  

משוב לתלמיד לערכת עבודה

Comments