דף הבית‏ > ‏

מבחני פיזה 2012

המשימות שמוצגות באתר פותחו  ע"י המשרד ומכון ויצמן במטרה לסייע בטיפוח
אוריינות מדעית-טכנולוגית תוך הדגשת המיומנויות הנדרשות להכנת אזרחי העתיד.
טיפוח אוריינות מדעית-טכנולוגית מהווה מוקד בתפיסה הרעיונית של הוראת המדעים
והטכנולוגיה בישראל ובעולם.

 התכנים והמיומנויות ששולבו במשימות נמצאים בהלימה לתכנית הלימודים בישראל 

 ללימודי המדע והטכנולוגיה בחטיבת הביניים.

תכנון פעולה: 

@  תוכנית פעולה לבתי ספר חט"ב ותיכון במגזר הדרוזי והצ'רקסי
@ ימי למידה לרכזי המדעים בחט"ב ולמורי הוראת המדעים בחטיבה העליונה עם המפמ"רים 
@ מכתב למנהלי בתי הספר - ישלח ויעלה בקרוב לאתר 
אתר משרד החינוך 
@ את מבחן הפיזה העולמי 

מאמרים ומצגות:

                   العلم والتنور العلمي - احمد عبدالمجيد علي ابوالحمائل  

                   אוריינות מדעית לכול - זהבה שרץ

משימות וקישורים
משימות כימיה:
מדעי החומר - כימיה ט' (עברית)  
מדעי החומר - כימיה י' (עברית)

משימות פיזיקה: 
מדעי החומר - פיזיקה ט' (עברית) 
מדעי החומר - פיזיקה י' (עברית)

משימות ביולוגיה:
מדעי החיים ט'  (עברית)
מדעי החיים י' (עברית)