דף הבית‏ > ‏מו"ט חט"ב‏ > ‏

בחני פיזה 2018 ומשימות מתקשובת דרך הזדהות אחידה

1. הזדהות אחידה :  
כל תלמיד יכול לשחזר סיסמה ושם משתמש לבד או דרך המזכירה. מטרת ההזדהות היא כניסה לכל ספקי התוכן המאושרים לבית הספר וגם למשימות המתוקשבות של משרד החינוך . לקבלת סיסמה או שם משתמש או שחזורם לחץ כאן 

2. הפקת דוחות מעקב למנהל : 

3. מבחני הפיזה בשנה"ל תשע"ח:

בסוף מארס 2018 יתקיים במערכת החינוך מבחן פיז"ה (מתקיים אחת לשלוש שנים). תלמידי ישראל יבחנו במשימות שונות במתמטיקה, במדעים ובשפת אם, וכן ייבחנו על מיומנויות הכשירות הגלובלית שלהם.

מטלות הפיז"ה מהוות מצפן פדגוגי מהמתקדמים בעולם, ללמידה איכותית המבוססת על ידע, מיומנויות מתקדמות וערכים - בהתאם לדמות הבוגר שהגדרנו כמטרה ויעד למערכת החינוך הישראלית. 

בשנת הלימודים התשע"ח ייערך מחקר פיזה 2018. בעבור השתתפות במחקר זה יידגמו כ-200 בתי ספר, ובכל בית ספר יידגמו באופן אקראי כ-46 תלמידים בני 16-15. התלמידים שיידגמו יכולים להיות משכבות גיל שונות ומכיתות-אם שונות בתוך אותן שכבות, והם יידגמו מתוך כלל התלמידים ילידי 2002.

התלמידים שיידגמו, ישיבו על מבחן ושאלון רקע, ומנהל בית הספר שיידגם ישיב על שאלון. מחקר פיזה הוא מחקר ממוחשב במלואו - הן המבחנים והן השאלונים יועברו באופן ממוחשב. מועד המחקר יתואם באופן אישי מול כל בית ספר.

כחלק מתהליך הלמידה השוטף, חשוב לחשוף את התלמידים למשימות אורייניות ברוח פיז"ה, הבוחנות ידע בגישה מעשית, חשיבה מסדר גבוה ויכולת לפתור בעיות מורכבות המצריכות שילוב בין תחומים שונים, תוך דגש על מיומנויות המאה ה-21 וכישורי חיים. מומלץ, כמו כן, להטמיע בתכנית הלימודים משימות אורייניות מתוקשבות ולא מתוקשבות מהמאגר שנשלח למחוזות על ידי אגף חינוך על יסודי, ומופיע באתר המשרד.

חשוב לחדד לבתי הספר, למורים ולתלמידים את חשיבות המחקר, ואת חשיבות ההלימה בין תוצאות המבחן לרמת הידע והשליטה בחומר.

חשוב שהתלמידים יגלו מוטיבציה גבוהה במבחן, כדי שידיעותיהם בנושאים הנבדקים יבואו לידי ביטוי.(דבר המנכ"ל).

המשימות נכתבו ע"י צוות מיומן באגף המדעים וחברות תוכן.

1. לחץ כאן כדי להיכנס לאתר המשימות המתקשבות לצורך תרגול לשנה"ל תשע"ח תרגול 

2.לחץ כאן לאתר  מבחני פיזה 2012 של המגזר הדרוזי

3. שאלות לדוגמה פיזה 2015 

4. פיזה 2015 - טיוטת המסגרת המושגית במדעים


סרטון הדרכה אתר משימות אורייניות מתוקשבות

סרטון הדרכה אתר משימות אורייניות מתוקשבות