משימות מתוקשבות במדע וטכנולוגיה, כימיה, ביולוגיה ופיזיקה

תלמיד/ה , מורה/מורה היקרים !
להלן מאשר משימות מתוקשבות אשר פותחו ע"י אגף המדעים וספי התוכן בהלימה למשימות הפיזה. 

משימות הפיזה בשנה"ל התשע"ח יהיו מבוססות תקשוב וסימולציות . 
כדי להיכנס למשימות צריך שם משתמש וסיסמה:
או פנה לרכז התקשוב או מזכירת בית הספר 

להלן המשימות : 


משימות הערכה: