לוח מפגשים

מפגשי צוות החשיבה לשילוב התקשוב בהוראת המו"ט
לחץ על המפגש כדי לקבל את הקבצים של המפגש
  
   מפגש ראשון - 15/12/2009                                         פורום צוות החשיבה (קבוצת הדיון)

   מפגש שני - 18/01/2010

   מפגש שלישי - 22/02/2010