אתרים בית ספריים

שם ביה"ס 
 שם המורה המוביל    
 לאתר המקצוע
יסודי סאג'ור
 נסרין אברהים
 לחץ כאן
יסודי בית ג'ן א'
 מנאל פארס
 
 יסודי בית ג'ן ב'
 אדיב סאלח
 
 יסודי בית ג'ן אל-אמל
 הואדה קבלאן - זייד קיס
               
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Comments