דף הבית‏ > ‏

TIMEES2019

   מבחן 2019 TIMEES

מחקר TIMSS הוא אחד ממחקרי הארגון הבינלאומי להערכת הישגים בחינוך ה-IEA

המחקר בוחן את רמת השליטה של תלמידי כיתות ח' בתחומי המתמטיקה והמדעים, תוך התייחסות לתכנית הלימודים המיועדת, המופעלת והמושגת בכל אחת מהמדינות המשתתפות.

מחקר טימס 2019 יתקיים במהלך חודש מאי 2019 בשנה"ל התשע"ט.

המחקר יהיה במתכונת ממוחשבת ויועבר באמצעות מחשבים במדגם של בתי הספר שישתתפו בו. 

כמו כן שליש מבתי הספר תידגם כיתה נוספת עם גרסת מבחן מודפסת על נייר  לאתר ראמ"ה לחץ כאן 

 לתחומי תוכן עיקריים כלולים במסגרת הערכת טימס במדעים לתלמידי כיתות ח' לחץ כאן 


  משימות אוריינות מתוקשבת   

אחד היעדים שהוגדר כחיוני במערכת החינוך בהוראת המדע והטכנולוגיה בחטיבות הביניים, הוא הכשרת התלמיד והשתלבותו בהצלחה בחברה תקשורתית, טכנולוגית ועתירת מידע.  במסגרת מהלך מתמשך של הטמעת מיומנויות המאה ה-21, הנדרשות מבוגרי המערכת כדי להתערות באופן מיטבי בחברה ובעולם העבודה במאה ה- 21. להלן הנחיות הפיקוח : 

1. חובה שכל תלמיד מתלמידי כיתות ח' יתנסה בשתי משימות אוריינית מתוקשבת במדע וטכנולוגיה בחודש: 
           א. משימה ראשונה בשבוע הראשון מכל חודש (בחירת המשימה על ידי המורה)
           ב. משימה שניה בשבוע האחרון מכל חודש. (בחירת המשימה על ידי המורה) 

2. כל תלמיד צריך להיכנס למאגר המשימות דרך ההזדהות האחידה.  
   הכניסה דרך הזדהות אחידה תאפשר למורה, בחלק מהמשימות, לקבל את תשובות תלמידיו.
    
קישור להנחיות לכניסה למערכת הזדהות אחידה לסרט ראה בסוף דף זה. 

3. כל רכז תקשוב ביחד עם המזכירה חובה להנפיק לכל תלמיד שם משתמש וסיסמה
    עד יום שלישי 6/11/18. 

4. שימוש במשימות לפי לוח גאנט הקובע איזה משימות צריך לבצע בכל חודש בהלימה לתכנית הלימודים 

     לוח גאנט דינמי מקושר לכניסה ללוח גאנט לחץ כאן (הלוח יתעדכן בכל פעם שתפורסם משימה חדשה).

5. לכניסה למאגר משימות האוריינות המתוקשבות לחץ כאן 

6. טופס דיווח כל שבוע על ביצוע המשימות חובה 

7. לסרטון הדרכה לאתר משימות אורייניות מתוקשבות  

וידאו של YouTube

 

8. סרטון להנחיות לכניסה למערכת הזדהות אחידה

וידאו של YouTube


 9. להנחיות ומתן מענה לבתי הספר ללא מעבדות מחשבים לטובת הטמעת מיומנויות המאה ה- 21 

10. תחומי תוכן עיקריים כלולים במסגרת הערכת טימס במדעים לתלמידי כיתות ח'