דף הבית‏ > ‏

 אודות פרוייקט טו"ב (טכנאי ובגרות) - המידע מאתר משרד החינוך

לצפייה בסרטון על הפרויקט

מטרות ויעדים

מטרת התוכנית היא להגדיל את מספר התלמידים המסיימים את ביה"ס התיכון עם סף כניסה משמעותי ואיכותי לחיים, ליצירה ולתרומה, הן ברמת הפרט והן ברמת החברה בישראל. זאת תוך השגת תעודת בגרות  וכן תעודת בוגר טכנאי אשר מסוגל להצטרף לשוק העבודה או להמשיך את לימודיו.

 • לצמצם את הפער החינוכי- השכלתי בחברה הישראלית.
 • להגדיל את היקף הלומדים בחינוך הטכנולוגי.

רכיבים למימוש :

 מיפוי מגמות הלימוד וההתמחויות ע"פ הצרכים המשתנים של המשק (צה"ל ותעשייה).

 • איתור בתי הספר והתלמידים העונים לדרישות התכנית.
 • בניית מסלולי מוביליות (תוכנית רב-שלבית) הכוללים: הכנה לבגרות, דיפלומה לטכנאי מוסמך והנדסאי והשתלבות במערך הטכנולוגי של צה"ל במסגרת השירות הצבאי.
 • בניית מסלולי לימוד הכוללים הכנה לבגרות ותעודת טכנאי מוסמך.
 • שיווק התכנית בקרב אוכלוסיות היעד (תלמידים, הורים, מורים).
 • בניית תקציב לכלל רכיבי התכנית.

יעד כמותי :

היעד 2500 תלמידים בוגרים, בתכנית טו"ב בשנה (100 כיתות) 

 • השגת היעד בתוכנית מדורגת

 

על התוכנית

משרד החינוך – המנהל למדע וטכנולוגיה הציב יעד אסטרטגי של הגדלת היקף  הלומדים והלומדות בחינוך הטכנולוגי ככלל ובמסלולי הטכנאים וההנדסאים בפרט, ושינוי היחס  והתדמית כלפי החינוך הטכנולוגי .

תכנית טו"ב  (טכנאים ובגרות)  מהווה מסגרת  לימודים לקראת תעודת בגרות + תואר טכנאי במהלך שנות הלימוד בכיתות ט' – יב', במטרה לממש את יכולות התלמידים, כמו גם  להכין עתודה טכנולוגית לצה"ל, למשק , לתעשייה וללימודי המשך לתואר הנדסאי או לימודים במכללות אקדמיות במסלולים טכנולוגיים.

     מצגת הפרויקט

 

רציונאל התוכנית

תפקידה של מערכת החינוך ליצור עבור בוגריה  תשתית חינוכית של ידע, ערכים ומיומנויות המהווים  "מפתח לחיים".

מערכת החינוך בישראל משקיעה משאבים רבים כדי שבוגריה יהיו זכאים לתעודת בגרות.

כיום רק כמחצית מבוגרי מערכת החינוך מקבלים תעודת בגרות.

לחלק מזכאי תעודת הבגרות אין אפשרות להמשיך בלימודים אקדמאיים מחד, והם אינם רוכשים מקצוע, מאידך.

בעיות אלה מגבילות את הפיתוח התעשייתי והן מהוות את אחד הגורמים לפערים חברתיים בחלק גדול של האוכלוסייה.

 קיים מחסור הולך ומחמיר בתעשייה ובצה"ל בעובדים מיומנים במיוחד טכנאים והנדסאים במקצועות הטכנולוגיים וע"פ הערכה חסרים מידי שנה לפחות 5000 בעלי מקצוע טכניים (נתוני מולמו"פ).

התכנית המובאת בזה משלבת ראייה כוללת: ביה"ס, שירות בצה"ל, עבודה בתעשייה, לימודים מתקדמים (אקדמאים ואחרים )

 

קובץ בתי הספר שהומלצו על פי הקריטריונים הבאים:

 • בתי ספר שש שנתיים וארבע שנתיים בלבדבעלי רצף פדגוגי ...
 • בתי ספר בהם לומדים לפחות 100-120 תלמידים בכל שכבת גיל (4-5כיתות מקבילות בכל שכבה).
 • בתי ספר המקיימים את המגמות הרלבנטיות ומצוידים כנדרש
 • לא יופעלו באותו מוסד 2 כיתות מקבילות בניסוי (בכל בתי ספר כיתה אחת).
 • בתי ספר בהם קיים צוות הוראה מנוסה ומאומן בעל כישורים מתאימים.הבעלות על בית הספר והנהלתו תתחייב לקיים את הפרויקט על פי תנאיו.
 • בית הספר יתחייב להפעיל את הפרויקט מכיתה ט' ועד כיתה י"ב ולא יאושר מעבר תלמידים למוסדות אחרים בכיתה י"ב.