דף הבית‏ > ‏

year2013

תכניות עבודה ל חטיבת ביניים לשנת הלימודים תשע"ג

מסמך האב להוראת המדע וטכנולוגיה בחט"ב:

   # מסמך האב לכיתות  ז' - ט' לשנה"ל תשע"ג 

מסמכים אלו נלווים למסמך ההיערכות ותכנון הלימודים וכוללים:

& הצעה לרצף תכנים בשילוב הבנייה של מיומנויות חקר מדעי והתנסויות מרכזיות לכיתה ז' תשע"ג

& הצעה לרצף תכנים בשילוב הבנייה של מיומנויות חקר מדעי והתנסויות מרכזיות לכיתה ח' תשע"ג

& הצעה לרצף תכנים בשילוב הבנייה של מיומנויות חקר מדעי והתנסויות מרכזיות לכיתה ט' תשע"ג  

& הצעה לרצף הוראה ופעילויות לתלמידים לנושא חומרים (כימיה ) לכיתה ט'

& הצעה לרצף הוראה לכיתות ז-ט (ללא הכימיה ב- ט' )

 

 הוראה בדרך החקר המדעי

 

למידה בדרך החקר הוראה מפורשת של מיומנויות החקר המדעי בכתות א-ט

למידה בדרך החקר המדעי בכיתה ט' - מדריך למורה – תשע"ג

   תלקיט חקר מדעי במדע וטכנולוגיה כיתה ט' - לתלמידים – תשע"ג

 התנסויות מרכזיות לחטיבת הביניים

החומרים המסוכנים לחטיבות הביניים :

שעה פרטנית :

ספרים חדשים שאושרו ע"י משרד החינוך


כיתה ז':

 1. חוקרים מערכות חיים (כיתה ז'), מטמו"ן חדש
 2. מסעות במדע: חומר ואנרגיה א', מטמו"ן חדש
 3. מדעי החומר, מט"ח 
 4. טבע החומר, עולמו"ט 
 5. טבע המערכתעולמו"ט 
 6. במשעולי מדע וטכנולוגיה, רכס
 7. מדעי החיים, מט"ח  

כיתה ח'

 1. חוקרים מערכות חיים (כיתה ח'), מטמו"ן חדש
 2. מסעות במדע: חומר ואנרגיה ב', מטמו"ן חדש
 3. חומר באינטראקציה, עולמו"ט
 4. טבע הרבייה, עולמו"ט
 5. מדעי החיים, מט"ח  
 6. במשעולי מדע וטכנולוגיה, רכס