מחנה קיץ במכון ויצמן

נשלח 10 במאי 2010, 3:15 על ידי פיקוח מו"ט מגזר דרוזי
פיזיקאי צעיר שלום!
בתאריך 22/06/2010 עד 24/06/2010 יתקיים מחנה קיץ (קמפוס למידה) בהקדם .