לוח מפגשים

מציג 8 פריטים
תאריך מפגשסוג מפגששם מרצהשעה
מיין 
 
מיין 
 
מיין 
 
מיין 
 
תאריך מפגשסוג מפגששם מרצהשעה
18 במאי 2010 למידה מרחוק שהרזאד טרבוש 19:00 עד 20:30 
21 במאי 2010 למידה מרחוק שהרזאד טרבוש 19:00 עד 20:30 
28 במאי 2010 מפגש במתנ"ס מגאר מוהנא פארס  08:30 עד 11:30 
10 ביוני 2010 סיור חברת הייטק טרם נקבע  
18 ביוני 2010 מפגש במתנ"ס מגאר מרצה אורח 0900 עד 11:00 
2 ביולי 2010 מפגש במתנ"ס מגאר מבחן שלב א' אולימפיאדה  09:00 
22 במאי 2010 קמפוס- מחנה קיץ מחנה קיץ במכון ויצמן מ- 22/06 עד 24 שעת יציאה 06:30 מרכז פסג"ה פקיעין 
5 באוקטובר 2010 מפגש במתנ"ס מגאר טקס ס יום למחזור הראשון לפרוייקט הפיזיקאי הצעיר 16:00  
מציג 8 פריטים