הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

6 באפר׳ 2017, 12:22 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי עודכן קול קורא תוספת שעות תשעח -חתום.pdf
6 באפר׳ 2017, 12:03 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי צרף את קול קורא תוספת שעות תשעח -חתום.pdf ל-files13
8 בספט׳ 2016, 5:07 אכרם אברהים צרף את kretreon2017.pdf ל-קבצי מפקחים
8 בספט׳ 2016, 5:05 אכרם אברהים יצר את קבצי מפקחים
8 בספט׳ 2016, 5:03 אכרם אברהים יצר את קבצים לפיקוח
5 בספט׳ 2016, 3:28 אכרם אברהים ערך את דף הבית
5 בספט׳ 2016, 2:44 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי ערך את דף הבית
31 באוג׳ 2016, 2:38 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי ערך את דף הבית
31 באוג׳ 2016, 2:37 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי מחק את אירועים בתקשוב:
31 באוג׳ 2016, 2:37 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי ערך את אירועים חשובים
31 באוג׳ 2016, 2:36 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי מחק את אירועים בתקשוב
31 באוג׳ 2016, 2:34 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי ערך את דף הבית
28 באוג׳ 2016, 1:53 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי ערך את דף הבית
28 באוג׳ 2016, 1:52 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי ערך את דף הבית
14 ביולי 2016, 13:05 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי מחק את mevhan17
14 ביולי 2016, 13:05 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי יצר את mevhan17
1 ביוני 2016, 3:27 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי ערך את תמונות יריד המדעים 1/6/2016
1 ביוני 2016, 3:26 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי ערך את תמונות יריד המדעים 1/6/2016
1 ביוני 2016, 3:26 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי יצר את תמונות יריד המדעים 1/6/2016
4 במרץ 2016, 7:49 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי ערך את דף הבית
4 במרץ 2016, 7:39 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי צרף את קולקורא להצטיידות מדעים מגזר דרוזי 2016.doc ל-הצטיידות מדעים מגזר דרזי
4 במרץ 2016, 7:34 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי צרף את נספח ב הצהרת הבעלות על עמידה בתנאי הסף.doc ל-הצטיידות מדעים מגזר דרזי
4 במרץ 2016, 7:34 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי צרף את טופס הצעת בקשה תקציבית נספח א.doc ל-הצטיידות מדעים מגזר דרזי
4 במרץ 2016, 7:34 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי צרף את טופס 105.doc ל-הצטיידות מדעים מגזר דרזי
4 במרץ 2016, 7:34 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי צרף את הצהרת מנהל.doc ל-הצטיידות מדעים מגזר דרזי

ישנים יותר | חדש יותר