הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

15 בספט׳ 2018, 9:01 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי ערך את דף הבית
15 בספט׳ 2018, 9:01 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי ערך את דף הבית
15 בספט׳ 2018, 8:59 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי צרף את תכנית רכז לדוגמא בשיתוף למדע ליסודי 2019.docx ל-ysodifiles2019
11 בספט׳ 2018, 3:47 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי ערך את kenetzfat 2018
11 בספט׳ 2018, 3:46 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי יצר את kenetzfat 2018
9 בספט׳ 2018, 13:12 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי ערך את דף הבית
9 בספט׳ 2018, 13:09 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי ערך את דף הבית
9 בספט׳ 2018, 13:08 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי ערך את דף הבית
9 בספט׳ 2018, 12:11 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי ערך את ysodifiles2019
9 בספט׳ 2018, 12:11 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי ערך את ysodifiles2019
9 בספט׳ 2018, 12:09 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי ערך את hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 11:01 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי ערך את hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 9:35 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי עודכן תפיסה רעיונית.docx
9 בספט׳ 2018, 9:35 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי עודכן עקרונות פדגוגיים.doc
9 בספט׳ 2018, 9:35 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי עודכן היבטים בין-תחומיים בהוראת מדע וטכנולוגיה.docx
9 בספט׳ 2018, 9:35 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי עודכן אפיון משימות אוריינות מתוקשבות במדע וטכנולוגיה לתרגול בכיתות ט.doc
9 בספט׳ 2018, 9:20 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי צרף את תפיסה רעיונית.docx ל-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 9:20 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי צרף את תכנון חודשי חטב.docx ל-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 9:19 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי צרף את תכנון ההערכה בבית ספר חטב תשעט.xlsx ל-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 9:19 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי צרף את תבנית מערך שיעור לחטב 2019.docx ל-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 9:19 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי צרף את תבנית לצעה בית ספרית לרצף הוראה במדע וטכנולוגיה בחטב.docx ל-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 9:19 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי עודכן שעות הוראה לפי חודש וכיתה חטב.xlsx
9 בספט׳ 2018, 9:19 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי צרף את רשימת מיומנויות לפי שכבת גיל חטב.docx ל-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 9:19 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי צרף את רצף הוראה במדע וטכנולוגיה בשנה תשעט חטב.docx ל-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 9:19 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי צרף את עקרונות פדגוגיים.doc ל-hatavfiles2019

ישנים יותר | חדש יותר