הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

9 בספט׳ 2018, 9:19 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי צרף את חוזר מפמר לחטיבות הביניים לשנת הלימודים תשעט.doc ל-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 9:19 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי צרף את היבטים בין-תחומיים בהוראת מדע וטכנולוגיה.docx ל-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 9:19 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי צרף את אפיון משימות אוריינות מתוקשבות במדע וטכנולוגיה לתרגול בכיתות ט.doc ל-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 9:19 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי צרף את Content_Introductions.docx ל-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 7:42 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי צרף את שעות הוראה לפי חודש וכיתה חטב.xlsx ל-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 7:41 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי מחק קובץ מצורף שעות הוראה לפי חודש וכיתה.xlsx מ-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 7:37 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי צרף את מערך ההדרכה בחטב 2019.pdf ל-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 7:36 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי צרף את מפרטי תכנים ומיומנויות של מבחן מיצב תשעט.docx ל-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 7:36 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי צרף את מפרט תכנים ומיומנויות למשימת ההערכה לכיתה ז 283.docx ל-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 7:35 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי צרף את לוח המבחנים למדע וטכנולוגיה בחטב לתשעט.docx ל-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 7:30 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי צרף את mifrat9.docx ל-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 7:30 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי צרף את mifrat8.docx ל-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 7:30 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי צרף את mifrat7.docx ל-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 7:30 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי מחק קובץ מצורף class_c.docx מ-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 7:30 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי מחק קובץ מצורף class_b.docx מ-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 7:30 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי מחק קובץ מצורף class_a.docx מ-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 7:30 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי מחק קובץ מצורף class_66.docx מ-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 7:29 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי מחק קובץ מצורף class_5.docx מ-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 7:29 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי מחק קובץ מצורף תכנון חודשי יסודי.docx מ-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 7:29 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי מחק קובץ מצורף רשימת מיומנויות לפי שכבת גיל.docx מ-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 7:29 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי מחק קובץ מצורף רצף לימודי א עד ו כולל פריסה שנתית לפי חודש עדכני.docx מ-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 7:29 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי מחק קובץ מצורף פורמט רצף לימודי א עד ו תשעט.docx מ-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 7:29 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי מחק קובץ מצורף מערך שיעור יסודי.doc מ-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 7:29 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי מחק קובץ מצורף מערך ההדרכה וישיבות הצוות בבתי הספר היסודיים במדע וטכנולוגיה.pdf מ-hatavfiles2019
9 בספט׳ 2018, 7:29 פיקוח מו"ט מגזר דרוזי מחק קובץ מצורף class_d.docx מ-hatavfiles2019