הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

4 במרץ 2016, 7:49 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי ערך את דף הבית
4 במרץ 2016, 7:39 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי צרף את קולקורא להצטיידות מדעים מגזר דרוזי 2016.doc ל-הצטיידות מדעים מגזר דרזי
4 במרץ 2016, 7:34 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי צרף את נספח ב הצהרת הבעלות על עמידה בתנאי הסף.doc ל-הצטיידות מדעים מגזר דרזי
4 במרץ 2016, 7:34 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי צרף את טופס הצעת בקשה תקציבית נספח א.doc ל-הצטיידות מדעים מגזר דרזי
4 במרץ 2016, 7:34 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי צרף את טופס 105.doc ל-הצטיידות מדעים מגזר דרזי
4 במרץ 2016, 7:34 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי צרף את הצהרת מנהל.doc ל-הצטיידות מדעים מגזר דרזי
4 במרץ 2016, 7:33 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי צרף את הנחיות לחתימה דיגיטלית.pdf ל-הצטיידות מדעים מגזר דרזי
4 במרץ 2016, 7:33 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי צרף את דוגמה לטופס 149.pdf ל-הצטיידות מדעים מגזר דרזי
4 במרץ 2016, 7:33 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי צרף את tavhinim.pdf ל-הצטיידות מדעים מגזר דרזי
4 במרץ 2016, 7:33 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי יצר את הצטיידות מדעים מגזר דרזי
4 במרץ 2016, 7:31 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי מחק את קבצים להצטיידות מדעים
4 במרץ 2016, 7:31 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי יצר את קבצים להצטיידות מדעים
6 בפבר׳ 2016, 11:51 פאיד דיב ערך את שבוע האינטרנט הבטוח - اسبوع الانترنيت الامن 7-2016/2/12
6 בפבר׳ 2016, 11:10 פאיד דיב ערך את שבוע האינטרנט הבטוח - اسبوع الانترنيت الامن 07-12-16
6 בפבר׳ 2016, 11:10 פאיד דיב ערך את שבוע האינטרנט הבטוח - اسبوع الانترنيت الامن 07-12-16
6 בפבר׳ 2016, 8:51 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי ערך את שבוע האינטרנט הבטוח - اسبوع الانترنيت الامن 07-12-16
6 בפבר׳ 2016, 6:27 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי ערך את שבוע האינטרנט הבטוח - اسبوع الانترنيت الامن 07-12-16
6 בפבר׳ 2016, 6:24 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי ערך את שבוע האינטרנט הבטוח - اسبوع الانترنيت الامن 07-12-16
6 בפבר׳ 2016, 6:13 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי מחק את serton
6 בפבר׳ 2016, 6:13 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי יצר את serton
6 בפבר׳ 2016, 6:12 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי ערך את שבוע האינטרנט הבטוח - اسبوع الانترنيت الامن 07-12-16
6 בפבר׳ 2016, 6:08 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי ערך את שבוע האינטרנט הבטוח - اسبوع الانترنيت الامن 07-12-16
6 בפבר׳ 2016, 6:08 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי ערך את שבוע האינטרנט הבטוח - اسبوع الانترنيت الامن 07-12-16
6 בפבר׳ 2016, 6:05 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי ערך את שבוע האינטרנט הבטוח - اسبوع الانترنيت الامن 07-12-16
6 בפבר׳ 2016, 6:00 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר הדרוזי ערך את שבוע האינטרנט הבטוח - اسبوع الانترنيت الامن 07-12-16