הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

2 בנוב׳ 2018, 9:11 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי ערך את TIMEES2019
2 בנוב׳ 2018, 8:53 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי ערך את TIMEES2019
2 בנוב׳ 2018, 8:44 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי ערך את TIMEES2019
2 בנוב׳ 2018, 8:43 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי ערך את TIMEES2019
2 בנוב׳ 2018, 8:41 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי צרף את טימס 2019 במדעים- אחרי קריאת צוות חטב (1) (2).doc ל-TIMEES2019
2 בנוב׳ 2018, 8:39 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי צרף את מתן מענה לבתי ספר ללא מעבדות מחשבים לטובת הטמעת מיומנויות המאה ה 21.doc ל-TIMEES2019
2 בנוב׳ 2018, 7:10 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי יצר את TIMEES2019
2 בנוב׳ 2018, 7:07 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי צרף את מתן מענה לבתי ספר ללא מעבדות מחשבים לטובת הטמעת מיומנויות המאה ה 21.doc ל-filesall
2 בנוב׳ 2018, 7:07 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי צרף את מצגת היערכות למחקר טיימס 2019.pptx ל-filesall
2 בנוב׳ 2018, 7:07 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי צרף את מבוא טיימס 2019.doc ל-filesall
2 בנוב׳ 2018, 7:07 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי צרף את טימס 2019 במדעים- אחרי קריאת צוות חטב (1) (2).doc ל-filesall
2 בנוב׳ 2018, 7:05 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי מחק קובץ מצורף מסמך אב עדכני למגזר הדרוזי לחטיבות הביניים 2018.doc מ-filesall
27 באוק׳ 2018, 5:35 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי צרף את הנחיות לניצול תקציב 6000 שקל.docx ל-filesall
27 באוק׳ 2018, 5:33 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי ערך את דף הבית
29 בספט׳ 2018, 9:31 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי צרף את תבנית מערך שיעור לחטב 2019.pdf ל-mitzav2019
29 בספט׳ 2018, 9:31 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי מחק קובץ מצורף תבנית מערך שיעור לחטב 2019.docx מ-mitzav2019
29 בספט׳ 2018, 9:29 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי צרף את תבנית מערך שיעור לחטב 2019.docx ל-mitzav2019
29 בספט׳ 2018, 5:59 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי צרף את מצגת הפקת מידע מטקסט למטרות שונות- מרכז ארצי חטב.pptx ל-mitzav2019
29 בספט׳ 2018, 5:02 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי צרף את סדנה להפקת תועלת ממשימת הערכה .pdf ל-mitzav2019
29 בספט׳ 2018, 4:52 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי מחק קובץ מצורף סדנא לפיצוח המיפוי לפני כתיבת תכנית ההתערבות.ppt מ-mitzav2019
29 בספט׳ 2018, 4:51 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי צרף את סדנה להפקת תועלת ממשימת הערכה של שכבת.docx ל-mitzav2019
29 בספט׳ 2018, 0:41 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי צרף את תבנית מיפוי סופית דוגמא.xls ל-mitzav2019
28 בספט׳ 2018, 12:52 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי ערך את mitzav2019
28 בספט׳ 2018, 12:52 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי עודכן מצגת הכנה.pptx
28 בספט׳ 2018, 12:50 הפיקוח על החינוך המדעי והטכנולוגי מגזר דרוזי וצרקסי ערך את mitzav2019